Wallpaper Muhammadiyah

Dakwah Digital untuk Indonesia Berkemajuan

Tentang


Dengan pandangan Islam yang berkemajuan dan menyebarluaskan pencerahan, maka Muhammadiyah tidak hanya berhasil melakukan peneguhan dan pengayaan makna tentang ajaran akidah, ibadah, dan akhlak kaum muslimin, tetapi sekaligus melakukan pembaruan dalam mu’amalat dunyawiyah yang membawa perkembangan hidup sepanjang kemauan ajaran Islam. Paham Islam yang berkemajuan semakin meneguhkan perspektif tentang tajdid yang mengandung makna pemurnian (purifikasi) dan pengembangan (dinamisasi) dalam gerakan Muhammadiyah, yang seluruhnya berpangkal dari gerakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah (al-ruju’ila al-Quran wa al-Sunnah) untuk menghadapi perkembangan zaman.


Sample Page

This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your...

Selengkapnya

Sample Page

This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your...

Selengkapnya

Uncategorized


Uncategorized


Uncategorized


Uncategorized


Uncategorized


Uncategorized